TRƯỜNG ĐH KHXH&NV TP.HCM

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 

QUY TRÌNH LÀM VIỆC BỘ PHẬN THƯ KÝ

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

 

BƯỚC

 

CÔNG VIỆC CỤ THỂ

GHI CHÚ

1

Công văn đến

Cả năm học

1

Nhận công văn từ hộp thư tại phòng HC-TH

 

2

Trình công văn lên BCN

 

3

Chọn lọc công văn cần lưu trữ

 

4

Mã số hóa công văn

 

5

Vào sổ công văn đến

 

6

Lưu trữ công văn vào hộp lưu trữ công văn đến

 

2

Công văn đi

Cả năm học

1

Soạn thảo văn bản hoặc tổng hợp các văn bản theo biểu mẫu của phòng ban dưới sự chỉ đạo của BCN.

 

2

Trình BCN ký hoặc gửi đến thành viên trong bộ môn có liên quan ký.

 

3

Chuyển công văn đến các phòng ban có liên quan.

 

4

Chọn lọc công văn cần lưu trữ

 

5

Mã số hóa công văn

 

6

Vào sổ công văn đi

 

7

Lưu trữ công văn vào hộp lưu trữ công văn đi

 

3

Thông báo

Cả năm học

1

- Nhận Thông Báo, Công Văn từ Phòng HC-TH

- Nhận thông báo từ BCN

 

2

Phô-tô (lưu bản gốc)

 

3

- Dán thông tin cần thiết lên bảng tin.

- Gửi thông báo qua email của từng thành viên trong bộ môn.

- Điện thoại đến từng thành viên trong bộ môn (nếu thông báo khẩn)

 

4

Trực văn phòng

Cả năm học

 

- Trực Văn Phòng

- Xử lý văn bản đến và đi

- Nghe điện thoại

- Vệ sinh và sắp xếp văn phòng

 

 

TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)

ThS. Dương Văn Hiền

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.