Thông báo thời gian học học phần thể chất 1 và 2 năm học 2015 - 2016

Căn cứ vào kế hoạch của phòng đào tạo sinh viên sẽ học học phần thể chất 2 tại nhà thi đấu đa năng cơ sở Linh Trung

          - Buổi sáng thời gian học: bắt đầu từ ngày 21/9/2015 và kết thúc ngày 19/12/2015

          - Buổi chiều thời gian học: bắt đầu từ ngày 21/9/2015 và kết thúc ngày 15/01/2016

          Tất cả các sinh viên học thể chất 1 và 2 sẽ đăng ký môn tự chọn trực tiếp cho bộ môn giáo dục thể chất vào ngày đầu tiên của buổi học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.