Kế hoạch đào tạo môn giáo dục thể chất

1. Kế hoạch đào tạo môn Giáo dục Thể chất

Giáo dục Thể chất là một môn học bắt buộc, nội dung chương trình được thực hiện dành cho sinh viên hệ chính quy và theo quy chế tín chỉ. Môn Giáo dục Thể chất được bố trí giảng dạy, học tập trong toàn khoá học với 05 tín chỉ:

+ Giáo dục Thể chất 1+2: 02 tín chỉ

+ Giáo dục Thể chất 3+4: 02 tín chỉ

+ Giáo dục Thể chất 5    : 01 tín chỉ

Trong quá trình học sinh viên được lựa chọn môn học tùy theo sở thích và năng lực của mình. Các môn môn thể thao sẽ được đào tạo theo cấp độ chuyên môn tăng dần nhằm đạt được một trình độ kỹ năng vận động nhất định ở môn thể thao đó. Hiện nay sinh viên được lựa chọn các môn thể thao sau:

        - Bóng đá

        - Bóng chuyền

        - Bóng rổ

        - Bóng bàn

        - Cầu lông

        - Bơi lội

        - Võ thuật

2. Tổ chức và quản lý đào tạo

2.1. Kế hoạch đào tạo:

- Chương trình Giáo dục Thể chất được tổ chức đào tạo trong 03 học kỳ

+ Giáo dục Thể chất 1 + 2: học kỳ 1 năm nhất

+ Giáo dục Thể chất 3 + 4: học kỳ 2 năm nhất

+ Giáo dục Thể chất 5      : học kỳ 1 năm hai

2.2. Thời gian học tập:

Do đặc thù môn học nên thời gian học tập từng khoa sẽ được phòng đào tạo sắp xếp không trùng với thời gian học tập các môn học khác.

- Thời gian học tập chính thức trong ngày từ 7h00’ đến 16h20’.

- Mỗi ngày bố trí 09 tiết học, được sắp xếp thời gian như sau:


 

 

            Thời gian

Tiết

 

Bắt đầu

 

Kết thúc

1-5

7h00

11h30

6-9

13h00

16h20

2.3. Đăng ký môn học

- Mỗi học kỳ sinh viên chỉ được phép đăng ký học một môn học trong một học kỳ.

2.4. Địa điểm học tập

- Môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng Bàn, Bóng rổ, Cầu lông, Võ thuật sẽ học tại Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cơ sở Linh Trung Thủ Đức

- Môn Bơi lội học tại hồ bơi Bình Nguyên - Linh Trung - Thủ Đức

Stt

Tên môn học

môn học

Số tiết

Số tín chỉ

Thời gian thực hiện

Lý thuyết

Thực hành

1

Bóng đá 1

TC101

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Bóng đá 2

TC201

1

Bóng đá 3

TC301

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Bóng đá 4

TC401

1

Bóng đá 5

TC501

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

2

Bóng chuyền 1

TC102

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Bóng chuyền 2

TC202

1

Bóng chuyền 3

TC302

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Bóng chuyền 4

TC402

1

Bóng chuyền 5

TC502

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

3

Cầu lông 1

TC103

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Cầu lông 2

TC203

1

Cầu lông 3

TC303

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Cầu lông 4

TC403

1

Cầu lông 5

TC503

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

4

Bóng rổ 1

TC104

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Bóng rổ 2

TC204

1

Bóng rổ 3

TC304

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Bóng rổ 4

TC404

1

Bóng rổ 5

TC504

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

5

Bơi 1

TC105

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Bơi 2

TC205

1

Bơi 3

TC305

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Bơi 4

TC405

1

Bơi 5

TC505

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

6

Bóng bàn 1

TC106

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Bóng bàn 2

TC206

1

Bóng bàn 3

TC306

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Bóng bàn 4

TC406

1

Bóng bàn 5

TC506

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai

7

Taekwondo 1

TC107

5

55

1

Học kỳ I năm thứ nhất

Taekwondo 2

TC207

1

Taekwondo 3

TC307

5

55

1

Học kỳ II năm thứ nhất

Taekwondo 4

TC407

1

Taekwondo 5

TC507

 

30

1

Học kỳ III năm thứ hai


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.