Ban Giám Hiệu gặp gỡ bộ môn GDTC

Chiều ngày 22/2/2017, Ban Giám Hiệu đã có cuộc gặp gỡ làm việc với bộ môn GDTC tại nhà điều hành cơ sở Linh Trung Thủ Đức. Thành phần tham dự gồm đại diện BGH và các phòng ban trong nhà trường cùng toàn thể các giảng viên bộ môn GDTC.

Nội dung buổi gặp gỡ:

- Ban chủ nhiệm bộ môn báo cáo kết quả hoạt động cuối năm 2016 và nửa đầu năm học 2017. Những việc làm được và chưa được và đề ra phương hướng kế hoạch mục tiêu cho nửa cuối năm 2017.

- Ban Giám Hiệu nhận xét đánh giá và giao nhiệm vụ cho bộ môn nhằm chào mừng 60 năm ngày thành lập trường.

Cuối buổi làm việc trưởng bộ môn Thạc sỹ Dương Văn Hiền đại diện bộ môn hứa sẽ cố gắng phấn đấu và quyết tâm làm việc thật tốt để hoàn thành những mục tiêu và nhiệm vụ được giao

Một số hình ảnh buổi làm việc
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.